Obchodní podmínky

Pro platbu dobírkou bude zboží odesláno do 5 pracovních dnů.

Pro platbu převodem bude zboží odesláno do dvou pracovních dnů od obdržení platby na náš účet.

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží a to především hudebních nosičů fy. Citadela Records  IČO: 64906396, se sídlem U Strouhy 238, 196 00 Praha 9 (dále jen „prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále jen „kupující“).

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Kupující při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

Právní vztahy těchto obchodních podmínek se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email. Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání a má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně poštovného. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.

Kupující je povinen dodané zboží ihned zkontrolovat bez zbytečného odkladu a o případných zjištěných závadách informovat prodávajícího nejpozději do 3 pracovních dnů od obdržení zásilky a to písemnou formou. (dopis či e-mail) Pokud by závada byla způsobena naší stranou, či stranou výrobce, bude Vám stejné zboží v odpovídající kvalitě dodáno na naše náklady.

Prodávající je podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce a kupující  je povinen převzít zboží při dodání.

Prodávající má právo dle Občanského zákoníku, "Hlava II, § 2913 - porušení smluvní povinnosti", na náhradu vzniklých nákladů při nepřevzetí nebo odmítnutí zásilky, pokud není zjevně poškozena přepravou.

Prodávající se zavazuje informovat kupujícího nejpozději do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace o stavu a vyřízení.

Za problémy vzniklé nesprávným použitím výrobku Citadela Records neodpovídá.

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2011. Prodávající si vyhrazuje právo tyto podmínky měnit bez předchozího upozornění.

Používá se opensource systém OpenCart
Shop VILEMa COKa © 2023